See LOCAL FLORA HERE

...AND THE CULTURE.

Området omkring Vøringfossen har en rik og variert flora. På en liten halv time telte vi nesten hundre arter uten å gå lengre enn tyve meter. VI har laget en egen floraside, med arter og bilder HER. Fjellbjørka slynger og krøller seg, og vi forsøker å ta vare på de krøllete, for å bevare miljø og arter. Være vennlig ikke plukke blomster i området, la andre også nyte gleden av dem!

Møtet mellom fjell, fjord, og kanten av vidda, samt den store trafikken har nok gjort sitt til å gjøre området så variert. Naturen har vært generøs ved Vørinfossen. Juvene, fossene, regnbuene. Man liker å kalle Måbødalen Norges Grand Canyon, med 400 meter høye stup på begge sider, der veien snirkler seg gjenom tuneller og stup. Du kan ta trolltoget den gamle veien, og på sidene deres er mye historie. Det raser jevnlig på begge sider av ravinen, og det er ørnereder i Hengjalia. Molter, bringebærkratt og fiske i elva. Og det er elg og rev og mink i skogene. Hardangervidda var engang dekket av skog, og det er funnet enorme områder med jernminer rett ved Vøringfossen.

This is the area for cottages. Grytaberget behind. And some pictures from an excursion to find old iron mines. The official archeologist over. We found a LOT!

 

Det er også et kulturlandskapsmuseum i Måbødalen.Ved Bjoreia,, Høel gard, sekshundre meter fra fossen, stedet der de reisende før kunne finne kost og losji. Den ble drevet som gard frem til åttitallet. Det er idag hytteutvikling og næringsplaner for garden, med tanke på å leve av den igjen.

River Bjoreia 600 m ahead of Vøringfossen. Meeting Isdøla.

. . . . .
There is an interesting flora in the area. We counted one hundred species in half an hour, without moving more than twenty metres. We have made a site with pictures and flowers from the area. Probably the traffic, and the edge of Hardangervidda and the fjord has given us more species. Please do not pick flower, let others enjoy them as well.

We like to call Mabodalen the Norwegian Grand Canyon. 400 metres high hillsides with 1000 metre high mountains makes the area special. The rainbows, the black stone, the green hills and the air makes the area magic. You can go by the Troll train the old road outside mountain. The new road goes through tunnels and hillsides, and you can see the spetacular nature from your car window. There is fox, elk, eagles and lots of birds in the area. Hardangervidda was once covered with forest, and there are lots of old iron mining in the area close to Vøringfossen. There is an agricultural nature museum in Mabodalen. Høel gard(linked) is the old farm that was the place where travellers lived. It was run as a farm till the eighties.